FINAŁ WYPRZEDAŻY
RABATY NA KOLEKCJĘ WIOSNA-LATO. SPRAWDŹ >>>

Polityka prywatności sklepu online e-catwalk.pl

1. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do wszystkich stron internetowych sklepu online e-catwalk.pl (zwanych dalej e-catwalk.pl), należącego do CATWALK SPÓŁKA Z O.O. (zwanej dalej Administratorem) z siedzibą w Warszawie,  00-681 Warszawa, ul. Hoża 43/49 m 11, NIP: 627-233-93-59, REGON: 240119488.

2. Osoba odwiedzająca e-catwalk.pl staje się automatycznie jej Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej polityki prywatności.

3. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach i je zachowuje w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolne wprowadzanie informacji w formularzach w sklepie online e-catwalk.pl

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies

c) poprzez uzyskiwanie od hostingodawcy OVH logów serwera.

4. Treści znajdujące się w sklepie online e-catwalk.pl podlegają ochronie prawa autorskiego lub praw pokrewnych a także prawom ochronnym, w szczególności wynikającym z rejestracji znaków towarowych. Kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie treści wymaga uzyskania uprzedniej zgody Administratora. Wykorzystanie treści bez zgody Administratora może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej, jak i karnej.

5. Administrator zastrzega prawo do modyfikacji treści znajdujących się w sklepie online e-catwalk.pl, w zakresie obejmującym również niniejszą politykę prywatności. W szczególności uprawnienia Administratora obejmują uprawnienie do poprawiania zamieszczonych w sklepie online e-catwalk.pl treści, ich aktualizacji oraz usuwania, bez wcześniejszego informowania Użytkownika.

6. Jeżeli nie wskazano inaczej, treści zamieszczone w sklepie online e-catwalk.pl mają charakter jedynie informacyjny i nie powodują powstania roszczeń po stronie Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań Użytkownika związanych z dostępem do treści, w szczególności poprzez ich błędną interpretację, nieprawidłowe lub nieautoryzowane wykorzystanie, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Pozyskiwanie i zachowywanie danych Użytkowników ma charakter dobrowolny.

8. Zasady wykorzystywania plików cookies określone zostały poniżej w Polityce prywatności sklepu online e-catwalk.pl dotyczącej plików cookies.

9. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem (tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie) i jedynie w celu przesyłania zamówionego newslettera lub realizacji zamówienia, czy odpowiedzi na zadawane pytania. W szczególności Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody chyba, że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie sądu). Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, niemniej realizacja zamówionej usługi nie jest możliwa bez ich podania. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania. Administrator jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika przetwarza jego dane osobowe do celów marketingowych produktów bądź usług oferowanych przez podmioty trzecie.

10. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określone zostały w części XII Regulaminu sprzedaży online dostępnego w sklepie online e-catwalk.pl

11. Dane uzyskiwane przez Administratora na podstawie logów serwera służą wyłącznie w celu administrowania sklepu online e-catwalk.pl oraz zapewnienia najlepszego standardu i sprawnego działania usług hostingowych.

12. Administrator udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu online e-catwalk.pl usługę newsletter. W ramach tej usługi Administrator przesyła na adres e-mail podany przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości o wybranej przez Administratora treści, w szczególności informacje o produktach, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz sieci sprzedaży i dystrybucji sklepu online e-catwal.pl lub innych sklepów Administratora.

13. Usługa newsletter świadczona jest przez Administratora nieodpłatnie.

14. Umowa o świadczenie usługi newsletter zawarta zostaje w momencie dokonania subskrypcji poprzez formularz dostępny w sklepie online e-catwalk.pl. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wiadomości e-mail przesyłanych przez Administratora w ramach usługi newsletter zawiera link, który pozwala na wypowiedzenie ww. umowy. Administrator potwierdza za pomocą wiadomości e-mail zarówno zawarcie, jak i rozwiązanie umowy u świadczenie usługi newsletter.

15. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres e-mail, na jaki wysyłany jest newsletter.

 

Polityka prywatności sklepu online e-catwalk.pl dotycząca plików cookies

1.      Niniejsza Polityka prywatności dotycząca plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych sklepu online e-catwalk.pl, należącego do CATWALK SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 43/49 m 11, 00-681 Warszawa, , NIP: 701-063-03-67, REGON: 365805784,

2.      Sklep online e-catwalk.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3.      Pliki cookies (tzw. ciasteczka): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu online e-catwalk.pl, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych sklepu online e-catwalk.pl. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

4.       Przez używanie stron sklepu online e-catwalk.pl użytkownik sklepu wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności sklepu online e-catwalk.pl dotycząca plików cookies.

5.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

6.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu online e-catwalk.pl do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika sklepu online e-catwalk.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu online e-catwalk.pl korzystają ze stron internetowych sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji użytkownika sklepu online e-catwalk.pl (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

7.      Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

8.      W ramach sklepu online e-catwalk.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne  (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.      W ramach sklepu online e-catwalk.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu online e-catwalk.pl, np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu online e-catwalk.pl;
c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu online e-catwalk.pl, a tym samym dające możliwość poprawiania działania stron sklepu online e-catwalk.pl wg potrzeb użytkowników;
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

10.  Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy sklepu online e-catwalk.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu online e-catwalk.pl. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej sklepu online e-catwalk.pl.

11.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu online e-catwalk.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.

12.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Brak produktów

0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem
FINAL SALE WYSYŁKA KURIEREM 48H